Oleksovice

Oleksovice

Úřad městyse Oleksovice

671 62 Oleksovice 69

Tel.: +420 515 271 413

Tel.: +420 724 186 551

Email:

obec.oleksovice@tiscali.cz

starosta.oleksovice@tiscali.cz

Adresa: 671 62 Oleksovice 69

ID datové schránky: wbebvxg

Vyhláška č. 1/2010 ktetrou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v Městyse Oleksovice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
Vyhláška č.2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyhláška č.3/2010 o místním poplatku ze psů
Vyhláška č.4/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Vyhláška č.5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
Vyhláška č.1/2011 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí,zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.
Obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému schromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálního odpadů
Tržní řád Městyse Oleksovice
OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů
OZV č.2/2019 o místním poplatku za odstraňování odpadů
OZV č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Řád veřejného pohřebiště městyse Oleksovice
Ceník za pronájem hrobových míst platný od 01.01.2022
OZV č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Užitečné odkazy

czechpoint krizport mas daniz vas

mapa ids BLOND1     edpp long

© 2023 Městys Oleksovice. Všechna práva vyhrazena.

GOLDEN ORANGE

Prohlášení o přístupnosti